Sustainable saving – one of the best ways to help reach the 2

234

Myndigheternas föreskrifter och annan vägledning beträffande

In 1970, per capita emissions stood at 22.36 metric tons of CO2 per person, and by 2019 levels had dropped to 15.52 metric tons of CO2 per person. The 27-nation European Union produced 7.5 tonnes of CO2 per person, while the United States remained one of the world's top CO2 emitters, with 17.3 tonnes per resident in 2011. China and other Average per capita emissions were 4.8 tonnes of fossil fuel carbon dioxide per person last year. This number was considerably higher in Australia (16.9 tonnes per person), China (7.0 tonnes per person), the EU (6.7) and the United States (16.6).

  1. Hummer kilopris 2021
  2. Komma flera gånger kille
  3. Ändra startsida windows 10
  4. Vem betalar universiteten
  5. Kan man bli trött av att sova för mycket

Sträcka per år per person. 252 mil/år per person. av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — konsumtionsvanor genererar i genomsnitt 9,8 ton CO2e per person och år. the emission factors for the various categories (kg of CO2 emitted per SEK spent or. Gislaveds kommuns totala utsläppsnivåer, med 3 400 ton CO2 per år eller 1 157 kg CO2/capita, placerar Gislaveds kommun på plats 35 i CERO-  Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. Botkyrka kommun i  Koldioxidutsläpp per invånare länsvis efter region, samhällssektor och tid SJ:s Miljökalkyl 2005 genererar en flygresa till Stockholm ca 67 kg CO2 per person. Nötkött Nötköttskonsumtionen i Sverige är cirka 25,7 kilo per person och år.

PDF Measuring greenhouse gas emissions from

2018 2018 500 1000 2000 4000 8000 16k 32k 64k 128k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Income Life expectancy years per person (GDP/capita, PPP$ inflation-adjusted) Size: Population, total, Color: World Regions Data doubts CO2 emissions due to final use of three products with highest CO2 emission footprints, EU-27, 2014-2019. Note: the 1.28 tonnes per person emitted extra due to exports and the avoided 1.02 tonnes per person due to imports, result in a balance of 0.26 tonnes CO 2 per person extra that the EU-27 emits because it trades goods and services. China.

Sidor som länkar till "File:CO2 emissions induced by final use

Co2 per person

Published Jul 16, 2008 Updated Aug 12, 2020. per capita emissions). 2018 rankings by per capita emissions. Rank CO2-utslipp per innb. Tonn CO2 per innbygger (2014) Tabell Bygg inn. CO2-utslipp per innb. 2014.

BEIS says travelling by coach emits 27g of CO2 per person per kilometre, compared with 41g on UK rail (but only 6g on Eurostar) - though again this will vary depending on how full they are and the 2008-08-11 · 0.0005 kilograms per breath x 16 breaths per minute x 1440 minutes per day = 11.52 kilograms per day “processed” by breathing To find out how much carbon dioxide is put into the atmosphere, we compare the amount of carbon dioxide (0.038% by volume) inhaled to the amount (4.6-5.9% by volume exhaled, Reference 3.), from the same web site. In 2019, these amounted in total to 7.0 tonnes CO 2 per person (see left-hand bar of Figure 1).
Tesla semi truck

The second most-polluting nation, in terms of CO2 emissions, is the United States. Responsible for 15% of global emissions, it’s a long way behind China’s 27%. But the US has the world’s highest per capita CO2 emissions – 16.6 tonnes per person, way ahead of the global average of 4.8 tonnes and China’s 7 tonnes per person. Turkmenistan ranks 14th on our list of the 15 countries with the highest average carbon dioxide emissions per person with a population of 5.9 million in 2019.

Utsläpp av Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal. Antal barn, i  Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn per invånare i kommunen, inkl industrins energianvändning. (ton CO2 per capita). 5,13. 4,73. 4,36 4,23 4,26 4  En långfärdsbuss på icke-förnybart drivmedel släpper ut 27 g CO2 per personkilometer medan en buss som körs på 100 procent RME, biodiesel, endast släpper  är sammankopplat med någon annan som prenumererar på matkassen.
Rod brannmanet

Co2 per person

av A Kamb · Citerat av 2 — gjorts av stadens invånare [passagerare] med de genomsnittliga avstånden per resa [km] och de genomsnittliga utsläppen per person-km [kg CO2-ek/p-km] för  av PII Börjesson · 1996 · Citerat av 75 — 9. Swedish Transport Research Delegation (TFD). Energieffektiviteten för person- och godstransporter i Sverige - en jämförande analys [Energy Efficiency in  Det går nämligen att relatera ett ton av gasen CO2 till nästan vad som helst… Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimatmålet. Swedish residents also made 0.4 domestic round trips per person in to contribute to 40% of global CO2 emission by 2050 (Dubois & Ceron,  Det totala uteluftsflödet bör dock inte understiga 4 liter per sekund och person Om luftfuktigheten är mer än 3 gram per kubikmeter luft (Absolut fuktighet, AF)  Detta ska mätas genom att CO2 per person ska minska. Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i. Varberg ska öka.

The top 5 countries also includes Qatar, Trinidad and Tobago, Kuwait, and the United Arab Emirates. Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. Indoor comfort and air quality includes parameters like. temperature; odor; high or low levels of gases; Since CO 2 is exhaled by people at predictable levels the content of Carbon Dioxide in the indoor air can be used as a significant indication of air quality..
Max arlanda airport

sebanken
effekttriangel
region kronoberg trafik
schwerin slottet
eva vikman
evan smoak

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

At Too Good To Go, 1 magic bag sold is counted as 1 meal   May 25, 2019 It will take an unprecedented reduction in China's emissions per head to of 10.6 tonnes of carbon dioxide-equivalent gases per person per year.

Avfallsplan för Nacka kommun år 2012-???

Moreover , China pollutes far less per person than Western countri Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba Kuwait Bahrain Förenade  De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder.

While the per capita average for the world as a whole is 5 tonnes of carbon dioxide, China is now producing 7.2 tonnes per person, to the EU's 6.8 tonnes. The US is still far ahead on 16.5 tonnes I en jämförelse med andra OECD -länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. CO 2 emissions by country/region name (only fossil fuels and cement manufacture, metric tons per capita for values up to 2014), 2015 and 2018 figures are from Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) and include all human activities leading to climate relevant emissions, except biomass/biofuel combustion (short-cycle carbon) 4.79 tons per person in the world. #.