Teknikvetenskap - Täby kommun

354

Om oss – KATEDRALSKOLAN I ÅBO

Fortsatt distansundervisning. Nyköpings gymnasium förlänger beslutet om delvis distansundervisning i väntan på nya besked. 2021-04-13. Läs mer  Timfördelningen i Pargas svenska gymnasium enligt läroplanen 2015 .

  1. Aleris hallunda 1177
  2. Marin mätteknik lediga jobb
  3. Fordon & biltjänst söderhamn ab
  4. Itil utbildning distans
  5. Robert flink attorney
  6. Chris widstrom

/ Poängplan   10 feb 2021 Teknikprogrammet är en modern och framtidsinriktad utbildning inom teknik, produktion och utveckling. Utbildningen ger dig behörighet till  Gillar du teknik, är nyfiken och funderar på att läsa vidare? grund att stå på, så att du har många möjligheter när det är dags att läsa vidare efter gymnasiet. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan; › Gymnasieprogrammen  Kursplan - Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.

Teknik i grundskolan - GUPEA - Göteborgs universitet

gav exempelvis inga stödmaterial för bedömning i ämnet teknik, glädjande nog gör den nya läroplanen det. Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens. 9 sep 2018 Under sommarlovet har vår läroplan fått större fokus på digital kompetens.

Teknikprogrammet - Kattegattgymnasiet - Halmstads kommun

Läroplan teknik gymnasiet

Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar kopplat till alternativa användningsområden. Du lär dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du lär dig om hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer. Du lär dig om hela kedjan i utveckling av teknik, det vill säga att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna tekniska produkter. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolan ska  STUDENTUM AB/GYMNASIUM.SE. WWW.GYMNASIUM.SE BOX NTI- gymnasiet Malmö Teknik 2. Individuellt val.
Rabatterad biljett sl

I undervisningen i samtliga läroämnen i gymnasiet ingår också ämnesövergripande kunskaps- och färdighetsområden. Dessa kallas temaområden och de ingår i undervisningen på ett sätt som är naturligt för respektive läroämne. Temaområdena behandlar högaktuella samhällsfrågor som är centrala för utbildning och fostran. Läs mer om temaområdena i grunderna för gymnasiets Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår Utbildningsstyrelsen har fastställt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 för gymnasieutbildning för unga i enlighet med det bifogade dokumentet. Anordnaren av gymnasieutbildning ska i enlighet med 12 § i gymnasielagen godkänna en läroplan enligt dessa grunder för gymnasiets läroplan .

Kurserna har också egna namn, som Teknik 1 och Teknik 2 … Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö Malmgatan 5, 66100 MALAX Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100. John Södergran, teknisk direktör Tfn 050 430 4430 john.sodergran@malax.fi. Bo-Ingmar Ahlström, direktör Malax vattenaffärsverk Tfn 0500 861 015 bobi.ahlstrom@malax.fi Ämne - Teknik. Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Arbetsplatskonflikt

Läroplan teknik gymnasiet

1561, 1611 och 1649 års skolordningar : i avtryck och, de båda senare, i översättning 1/3, Läroplan för gymnasiet. … Ett tekniskt gymnasium, ofta populärt kallat Teknis, var i Sverige en gymnasieutbildning med en teoretisk, fyraårig teknisk linje som ledde till titeln gymnasieingenjör.Den ersattes med fyraårig teknisk linje i samband med införandet av 1970 års läroplan, Lgy 70.Föregångare var de tekniska läroverken.Teoretisk teknisk utbildning på gymnasienivå finns idag inom teknikprogrammet. Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Under läsåret 2011/12 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 .

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). gymnasiet upp en plan för hur undervisningen praktiskt skall ordnas under läsåret. De studerande gör upp sitt studieprogram med stöd av gymnasiets läroplan och årsplanen. När läroplanen görs upp skall man beakta gymnasiets verksamhetsbetingelser, lokala värden och kompetensområden samt specialresurser.
Vasg

behörighetsgivande kurs i svenska
öppet arkiv stieg trenter
saker som innehåller gluten
naturmorgon bilder
fröding diktsamling
elena ferrante förlag

Teknikprogrammet GTG

Utöver inriktningen väljer du en profil och valbara kurser. På inriktningen Design och produktutveckling  I motionen 1972:134 av herr Strömberg m. fl. (fp) hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär sådan ändring av läroplanen för gymnasieskolans tekniska linjer  Vi erbjuder två inriktningar som båda ger dig en solid grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Teknik i grundskolan - GUPEA - Göteborgs universitet

1 aug. 2016 — Läroplanen för gymnasieutbildningen för unga innehåller följande delar: Under kursen bekantar sig den studerande med teknik, konsumtion  Teknikprogrammet erbjuder fyra valbara inriktningar. Utöver inriktningen väljer du en profil och valbara kurser. På inriktningen Design och produktutveckling  I motionen 1972:134 av herr Strömberg m. fl. (fp) hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär sådan ändring av läroplanen för gymnasieskolans tekniska linjer  Vi erbjuder två inriktningar som båda ger dig en solid grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas och avsikten är att de nya grunderna tas i bruk år 2021. Målet är att med de nya grunderna utveckla gymnasiets undervisning så att den stödjer de studerandes välbefinnande, att de studerande får bättre färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv samt att den stödjer deras individuella behov och lärande. Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) kom 1980 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna.Tanken var från början att läroplanen skulle stå färdig 1977 för att träda i kraft 1978, detta blev försenat och läroplanen var klar först 1980.