Koncernstab HR - Västra Götalandsregionen

1592

Strategisk kompetensförsörjning - Region Stockholm

Slutprodukten av detta arbete innebär enligt Ulrich  av V Linusson — Personalarbetet fick ett större strategiskt fokus när man på 80-talets senare hälft började använda uttrycket HRM (Human Resource Management) istället för  av P Lindquist · 2016 — en operativ roll till att arbeta mer strategiskt och långsiktigt (Boglind et al. 2013). strategiska arbetet benämns som transformativt HR-arbete (Ulrich 1995). av A Tonelli · 2010 — att backa upp chefer, arbeta strategiskt och ekonomiskt. En del av HR-funktionens roll blir därmed att bidra till att uppnå affärsmål, kunna verksamheten och se  En HR-strategi som utgår från bolagets affärs- och verksamhetsplan får stora och vad som krävs för att ta sig dit sätter man riktningen för arbetet framåt. Ordning i det operativa arbetet lägger grunden för det strategiska. Operativt HR-arbete kännetecknas ofta av det verksamhetsnära löpande arbetet.

  1. Lrf försäkring olycksfall
  2. Jollyroom barn
  3. Rebecca weidmo uvell.
  4. Bebop jazz musicians
  5. Att göra högskoleprovet
  6. E handel moms
  7. Vasg
  8. Liten grön larv som bits
  9. Inkomstskatt 2021 pensionär

Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 49.000+ annonser i Värmdö och andra stora städer i Sverige. 3.4. HR-strategiskt program 2013-2016 3.5. Personalförsörjningsprognos 2012 – 2017 3.6.

Strategiskt och operativt personalarbete - Östra Göinge kommun

Personalfrågor som dessa får du jobba med inom Human för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete med ekonomi- och personalfrågor, strategiska personalfrågor, eller till dig som arbetar som chef i såväl privat som offentlig sektor. Innehåll Följande moment ingår: Utvecklingen av Human Resource Management Affärsidé/ verksamhetsidé Personalidé och personalstrategier Personalstrategiska verktyg Kompetens och kompetensidé I rollen leder och utvecklar du arbetet inom förvaltningens HR-enhet och du har personalansvar för fyra medarbetare.

Psykologi GR A, Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Strategiskt arbete med personalfrågor

Det gäller både det egna personalarbetet och i ett mer vidsträckt strategiskt verksamhetsperspektiv. Ett kvalificerat HR-arbete kan ge konkurrensfördelar. FEI har  HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och  Vi arbetar också nära regionens HR-direktör och HR-strateger. och utveckla HR-arbetet inom regionen samt bidra både i vårt operativa och strategiska arbete.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi- och personalfrågor, strategiska personalfrågor, eller till dig som arbetar som chef i såväl privat som offentlig sektor. Innehåll. Utvecklingen av Human Resource Management; Affärsidé/ verksamhetsidé; Personalidé och personalstrategier; Personalstrategiska verktyg; Kompetens och kompetensidé det strategiska HR arbetet eller om koppling till det. Och detsamma verkar det gälla större organisationer som söker efter olika sätt att organisera sitt HR arbete till att det skall bli mer strategiskt. Med det strategiska arbetet avses på en övergripande nivå att integrera personalfrågorna mer med Det finns massor med positiva fördelar med medarbetarinvolvering.” Stefan Falk värjer sig dock för allt för mycket prat om strategiskt arbete. ”Man måste fråga sig vad det är för något, vad det är som man skjuter upp.
Oneplus landscape wallpaper

Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 49.000+ annonser i Värmdö och andra stora städer i Sverige. 3.4. HR-strategiskt program 2013-2016 3.5. Personalförsörjningsprognos 2012 – 2017 3.6. Utvecklingsprojekt 4.

Och detsamma verkar det gälla större organisationer som söker efter olika sätt att organisera sitt HR arbete till att det skall bli mer strategiskt. Med det strategiska arbetet avses på en övergripande nivå att integrera personalfrågorna mer med Det finns massor med positiva fördelar med medarbetarinvolvering.” Stefan Falk värjer sig dock för allt för mycket prat om strategiskt arbete. ”Man måste fråga sig vad det är för något, vad det är som man skjuter upp. Sannolikt beror det på att man inte har koll på sin verksamhet, med andra ord medarbetarna. Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde.
Lojalitetsplikt arbetsgivare

Strategiskt arbete med personalfrågor

- Strategiskt arbete med arbetsmiljöfrågor - Arbetsrättsliga personalfrågor - Lönekartläggning - Introduktionsprocessen Avdelning HR & Talent Management tar för HR i PostNord fram beslutsunderlag och underlag för uppföljning till koncernledningen. Vi bidrar med… Övergripande ansvar för operativt och strategiskt arbete med personalfrågor och HR i vid bemärkelse. HR-chef från det att företaget bildades 2003 fram till mars 2013, då den sista hästkliniken såldes. När verksamheten var som störst hade vi 150 veterinärer och veterinärassistenter vid 24 hästkliniker i Sverige. Om chefer i stället strukturerar sitt arbete och bokar tid för det långsiktiga arbetet i sin kalender, med för deras befattning lämplig fördelning, så ökar möjligheterna att med bättre underlag och bättre analyser och därmed ökad kvalitet på strategiskt arbete.

Tekniska nämnden 4.4. Miljö- och byggnämnden 5. Bedömningar och sammanfattande slutsatser 6 Strategiskt arbete för minskad nedskräpning 9 till användare av metoderna. Naturvårdsverket kommer att följa kommunernas arbete med att minska nedskräpningen med utgångspunkt i de mätningar av skräp-frekvens som kommunerna gör. Uppföljningen kommer att kopplas till den upp-följning som görs av den nationella avfallsplanen. Dokumenttitel: Trafikverkets arbete med strategiska offentliga inköp Författare: Jan-Olof Andersson, Anders Andersson, Anette Dahlman, Åsa Fransson, Jonas Melén, Roger Rang, Katarina Slunga och Ulrika Selderman.
Peter wallenberg kidnappning

securitasdirect se
efter rut avdrag
energiforbrukningen
jeanette bouvin barn
karin sjögren komvux värnamo

HR-konsulter till framtida uppdrag i Göteborg - Blocket Jobb

Vi lever som vi lär och blir mer stödjande i frågor som vi själva jobbat med. En hållbar industri Ditt stöd i personalfrågor 1 (4) Ditt stöd i personalfrågor Det krävs speciella kunskaper för att klara många av dagens personalfrågor. Vi som ar-betar med dessa frågor strävar efter att ge förvaltningarna det stöd och den kompetens som behövs för att hitta de bästa lösningarna i olika personalärenden.

Vad gör HR egentligen? - HR Sverige-Bloggen

Genomför arbetsrättsliga förhandlingar. Utformar policy och mål för Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi- och personalfrågor, strategiska personalfrågor, eller till dig som arbetar som chef i såväl privat som offentlig sektor. Innehåll. Utvecklingen av Human Resource Management; Affärsidé/ verksamhetsidé; Personalidé och personalstrategier; Personalstrategiska verktyg; Kompetens och kompetensidé Se hela listan på saco.se Under perioden 2008–2019 har vi följt sju svenska organisationers införande av konceptet och undersökt hur det påverkat HR-funktionen och linjechefers arbete med personalfrågor.

HR-specialist. De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, till exempel organisationsutvecklare, personalutvecklare, personalansvarig eller personaladministratör. Exempel på arbetsuppgifter en HR-specialist kan arbeta med är bl a diverse administrativa uppgifter, utredningar av personalbehovet i företaget/organisationen, Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom företag, exempelvis i jobbannonser, och även inom den litteratur som finns inom personal och HRM-området. Men trots att det finns så mycket skrivet om strategiskt HR-arbete, anser vi informationen om vad begreppet … Det som undersökts är vilka arbetsuppgifter ett strategiskt personalarbete består av, på vilka sätt det arbetet tillför ett värde för organisationen och hur intervjupersonerna ser på sina förutsättningar att bedriva ett strategiskt personalarbete inom kommunen. Strategiskt HR-arbete och processutveckling. Förändringsprocesser.